<div align="center"> <h1>adam.emanuel.mielczarek</h1> <h3>Strona zawiera zebrane pierwszy raz w cało&amp;para;ć wiersze, fragmenty prozy, bio i inne ciekawostki dotycz&amp;plusmn;ce działalno&amp;para;ci Adama Emanuela Mielczarka, w tym duża ilo&amp;para;ć publikacji o tematyce muzycznej, pierwotnie pisanych dla</h3> <p>muzyka, metal, heavy metal, black metal, death metal, white metal, grind metal, grind core, hard core, nu metal, numetal, nu-metal, goth, gothic metal, atmospheric metal, schiz metal, schizy, rock, hard rock, hard\'n\'heavy, power metal, folk rock, wiersz</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://adamemnlm.webpark.pl" rel="nofollow">http://adamemnlm.webpark.pl</a></p> </div>